top of page

Holmestrand Badstuforening

Spre Varmen!

Holmestrand badstuforening ble opprettet i 2020.

Vårt formål er å fremme god helse gjennom helårs bading og badstue. Vi skal skape et badstue-miljø og aktiviteter som innbyggere og tilreisende til Holmestrand kan ha gleden av. Vi vil skape byens beste opplevelse.

 

Vårt tilbud skal være en helårs sentrumsnær attraksjon både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Neil Ryan - styreleder

Lars Grov - styremedlem

Mari Løwehr - styremedlem

Jerome Richter - styremedlem

Lars-Petter Holst - styremedlem

 

Organisasjonsnummer 925 695 629 MVA

For alle henvendelser, kontakt oss på e-post: post@holmestrandfjordbadstu.no

  • Instagram
  • Facebook
Takk til disse organisajoner og privatpersoner som har bidratt til prosjektet.
bottom of page