top of page

Årsmøte for 2023 i Holmestrand Badstuforening

Tirsdag den 5. mars kl 19 vil det bli avholdt årsmøte i badstuforeningen. Møtet holdes i Restaurant Q's lokaler i Holmestrand. 

Medlemmer per 31.desember 2023 vil bli tilskrevet direkte med  informasjon om møtet. Inntil videre: Sett av kvelden, dere som har tenkt å komme

Blant ordinære årsmøtesaker som vil bli behandlet er Styrets beretning, Årsregnskap og Revisjonsberetning samt Budsjett for 2024. Endelig agenda vil bli publisert i god tid før møtet.

Det vil bli avholdt medlemsmøte etter avsluttet årsmøte. Styret mottar gjerne innspill på punkter dere ønsker å ta opp i medlemsmøtet. Spørsmål kan stilles til post@holmestrandfjordbadstu.no

For å få oversikt over hvor mange som kommer ber vi de som vet at de kommer om å svare via nedenstående link slik at vi får planlagt hvor mange stoler som skal på plass, mengde kaffe og kringle. Ja, det blir kringle... 
Her er link til undersøkelsen:
https://survey.easyquest.com/DdgPa6

Artikkel oppdatert 6. februar 2024

bottom of page