top of page

KJØPSVILKÅR
PERSONVERNERKLÆRING

1. HOLMESTRAND BADSTUFORENING

www.holmestrandfjordbadstu.no er levert av Holmestrand Badstuforening. Holmestrand Badstuforeing er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 925695629. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres uten tillatelse.

2. PARTENE

Selger er Holmestrand Badstuforening, Morten Mullers gate 32, 3080 Holmestrand, post@holmestrandfjordbadstu.no,  organisasjonsnummer 925695629 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. PRISER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. AVTALEINGÅELSE 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALING

Alle betaling skjer med VIPPS betalingsløsning eller faktura for bedriftsavtaler. 

Betaling med VIPPS gjøres med mobilnummer og verifisering ved bruk av BankID/BankID på mobil.

Ved ønske om faktura, kontakt oss på post@holmestrandfjordbadstu.no

 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen på www.holmestrandfjordbadstu.no. Når kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling via VIPPS, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag ved ordrebekreftelse.

 

Ved betaling med faktura for bedrifter, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av tjeneste. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Faktura utstedes kun til foretak med organisasjonsnummer. All annen betaling skjer ved bruk av Vipps ved bestilling.

6. LEVERING

Kjøp/levering av tjeneste er skjedd når Holmestrand Badstuforening har bekreftet bestilling/kjøp til din oppgitte e-postadresse («ordrebekreftelsen»).

 

7. ANGRERETT

Holmestrand Badstuforening tar ikke imot avbestillinger og enhver endring i en reservasjon må skje senest 24 timer før besøket skal finne sted. Hvis du er medlem kan du endre tiden inntil 24 timer før ved å logge inn til  din side. Vi vil være behjelpelig med å finne et nytt tidspunkt for besøket.

For ikke medlemmer: Endringer i reservasjonen skal gjøres til post@holmestrandfjordbadstu.no

Angreretten kan ikke påberopes i forbindelse med inngåtte avtale om leie av tid i vår badstue jf. angrerettsloven av 2014 § 22 bokstav m.  

Hvis vi må holde stengt på grunn av tekniske årsaker eller værforhold refunderer vi 100 % av beløpet eller 100% refundering til gavekort.

 

8. MANGLER

Hvis det foreligger en mangel ved levering av tjeneste må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi melding til Holmestrand Badstuforening om at kjøper vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 uke etter besøket i badstuen. Kjøper må melde skriftlig til post@holmestrandfjordbadstu.no 

9. TILBAKEBETALING

Tilbakebetaling skal skje så raskt som mulig, og senest 30 dager etter mottatt og godkjent krav om tilbakebetaling. 

10. KLAGER, KONTAKT & SUPPORT   

Henvendelse som gjelder kjøp eller klager sendes til post@holmestrandfjordbadstu.no

Postadresse;  Holmestrand Badstuforening, Morten Mullers gate 32, 3080 Holmestrand.

Badstuen er lokalisert i Holmestrand ved Strandholmen, i den sørlig enden av Dulpen Friområde, ved Bølgebryteren. 

11. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan tegnes fra og med det år man fyller16 år. Medlemskap kjøpt med tjenesten Periode  fornyes automatisk til du stopper det. Medlemskap gjelder når man har kjøpt årskort eller månedskort. Medlemskap er personlig og gjelder for den personen medlemskapet er registrert på. Medlemskap gir rett til tale- og stemmerett på foreningens årsmøte, og rett til å påta seg verv i foreningen. Medlemskap kanselleres ved å gi beskjed til Holmestrand Badstuforening på post@holmestrandfjordbadstu.no eller via minside.periode.no. Ved kansellering frafaller rettigheter knyttet til medlemskapet. Kansellering medfører ikke refusjon. 

11.1  ÅRSKORT
Årskort varer et år fra kjøpsdato. Årskortet er personlig og gjelder for personen kortet er registrert på.  Årskort gir i perioden kortet er gyldig, rabattert pris på bruk av badstuen i åpningstid og så fremt det er kapasitet. Årsmedlemskap betales i Vipps, og kjøpes med tjenesten Periode. Årsmedlemskap kan kanselleres når som helst. Betalt årsmedlemskap refunderes ikke. Årskort fornyes automatisk i VIPPS. Medlemskap kanselleres ved å gi beskjed til Holmestrand Badstuforening på post@holmestrandfjordbadstu.no eller via minside.periode.no. Kansellering gir ikke rett til refusjon men badstua kan benyttes inntil utløpsdato for betalt abonnement.

 

11.2 MÅNEDSKORT

Månedskort er gyldig én måned fra den dagen du kjøper det. Månedskortet er personlig og gjelder kun for personen kortet er registrert på. Månedskort gir rett til å booke 1 time badstu hver dag i åpningstid og så fremt det er kapasitet, i perioden kortet er gyldig. Det er ingen bindingstid på avtalen, men den løper til du sier den opp.  Månedskortet betales i Vipps, og kjøpes med tjenesten Periode. Medlemskap kanselleres ved å gi beskjed til Holmestrand Badstuforening på post@holmestrandfjordbadstu.no eller via minside.periode.no. Kansellering gir ikke rett til refusjon men badstua kan benyttes inntil utløpsdato for betalt abonnement.

11.3 GAVEKORT

Gavekort finnes i ulike faste størrelser eller valgfritt beløp opp til 2.500kr. Gavekortet utstedes til en e-post adresse; din egen, eller den som skal motta gaven. Gavekort er gyldig i 1 år fra kjøpsdato. Gavekort er kun gyldig til booking på www.holmestrandfjordbadstu.no og kan ikke refunderes.

12. TVISTER OG LOVER 

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.

PERSONVERNERKLÆRING 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Holmestrand Badstuforening (HBF) samler inn og behandler personopplysninger. Styreleder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av HBF. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. HBFs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

 

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

 

VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å sikre sporbarhet i forbindelse med hendelser og i forhold til sikker identifiserbar betaling av medlemskap og booking av tid i badstue. Eksempler på bruk av informasjon er å yte god service, informere om driftsstatus ved hendelser som gjør at badstua må stenges ned og informasjon om aktiviteter det enkelte medlem eller gjest er påmeldt til. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan endre ved å kontakte HBF.

Opplysninger vi registrerer er epostadresse, navn, adresse og telefonnummer. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – BRUK AV TREDJEPART

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor HBF.

Det kan imidlertid være at vi i noen sammenhenger deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis Facebook eller Google – se punkt om informasjonskapsler. Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE OG SLETTING

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. HBF sletter dine personopplysninger, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

 

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@holmestrandbadstuforening.no

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse post@holmestrandbadstuforening.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Sist endret: 27. april 2024

bottom of page