top of page

Sjekk badevannet før du bader !

 

Informasjon fra Holmestrand kommune

Om du har observasjoner mht. badevann, oljesøl eller annet, registrer dette direkte på Holmestrand kommunes meldingstjeneste. Dette for å korte ned saksbehandling fra melder til kommunen.

Bruk denne linken: https://melding.powel.net/holmestrandmelding/public

Tips: Det er ofte klarere vann på nordsiden av bølgebryteren. 

Artikkel oppdatert 24.4.2024

Lørdag 10. april:

Kom det noe overflateforurensning med regnvannet ut i havnebassenget. 

Dette kan drive mot badstuanlegget. Sjekk derfor overflaten før du bader !

Observerer du oljefilm, så bør du bade på den andre siden av moloen da oljefilmen kan gi hudirritasjon.
Overflateforurensningen vil gå i oppløsning og bli borte etter hvert. 

 

Med vennlig hilsen 
Holmestrand kommune

V. beredskapskoordinator

bottom of page